Završna izjava i zajedničko opredjeljenje

Mi mladi ekonomisti, poduzetnici i kreatori pozitivnih društvenih promjena iz cijelog svijeta, sabrani u Asizu na poziv pape Franje, u godini COVID 19 pandemije, želimo poslati poruku ekonomistima, poduzetnicima, donositeljima političkih odluka, radnicama i radnicima, građankama i građanima svijeta. Da bismo podijelili radost, iskustva, nadu, izazove koje smo u ovom razdoblju stekli slušajući naše ljude i naša srca. Uvjereni smo da se ne može stvoriti bolji svijet bez bolje ekonomije i da je ekonomija previše važna za ljudske živote i za siromašne da bi smo svi trebali biti zabrinuti oko toga.

Stoga, u ime mladih i siromašnih iz čitavog svijeta,

Mi tražimo da:

 1. Velike svjetske sile i velike ekonomsko-financijske institucije smanje njihovu utrku kako bi Zemlja prodisala. COVID nas je usporio bez da smo odabrali. Kada će COVID nestati moramo odabrati usporiti neobuzdanu utrku, koja guši zemlju i najslabije;
 2. Velike svjetske sile i velike ekonomsko-financijske institucije smanje njihovu utrku kako bi Zemlja prodisala. COVID nas je usporio bez da smo odabrali. Kada će COVID nestati moramo odabrati usporiti neobuzdanu utrku, koja guši zemlju i najslabije;
 3. Bude aktivirana svjetska razmjena najnaprednijih tehnologija kako bi i zemlje s niskim dohotkom mogle ostvariti održivu proizvodnju; nadići energetsko siromaštvo – izvor ekonomskih, društvenih, kulturnih nejednakosti – kako bi se ostvarila klimatska pravda;
 4. Tema o zaštiti zajedničkih dobara (osobito onih globalnih kao što su atmosfera, šume, oceani, zemlja, prirodni resursi, ekosistemi, sva biorazlikost, sjemenje) bude u centru djelovanja vlada i škola, sveučilišta, poslovnih sveučilišta iz cijeloga svijeta;
 5. Se nikad više ne koriste ekonomske ideologije da bi se uvrijedilo i marginaliziralo siromašne, bolesne, manjine i one koje trpe na različite načine jer prva pomoć u njihovim nevoljama je poštovanje i vrednovanje njihove osobnosti: siromaštvo nije prokletstvo, već samo nesreća i odgovornost onome tko nije siromašan;
 6. Pravo na dostojanstven rad za sve, obiteljska prava i sva ljudska prava moraju se poštivati u životu svake tvrtke, za svakog radnika i zajamčiti socijalnom politikom svake zemlje i priznati u svijetu dogovorenom poveljom koja obeshrabruje poslovne izbore zasnovane isključivo na profitu i utemeljena na iskorištavanju maloljetnika i osoba u nepovoljnom položaju;
 7. Da odmah budu ukinute fiskalne oaze u cijelom svijetu jer svaki novac uplaćen u jednu fiskalnu oazu je novac oduzet našoj današnjici i budućnosti i jer že jedan novi fiskalni pakt biti prvi odgovor svijetu nakon COVID-a se ustanove nove svjetske financijske institucije, a one postojeće (Svjetska Banka, Svjetski Monetarni Fond)  reformiraju u demokratski i uključujući oblik kako bi pomogle svijetu izaći iz siromaštva i nejednakosti uzrokovane pandemijom; održive i etične financije trebaju se nagrađivati, a visoko špekulativne i grabežljive treba obeshrabrivati s odgovarajućim oporezivanjima.
 8. Velika i globalna poduzeća i banke predstave nezavisni i etički odbor u njihovim Upravnim odborima s vetom na području okoliša, pravde i utjecaja na siromašne;
 9. Nacionalne institucije osiguraju nagrade i podršku za inovativne poduzetnike u području društvene, duhovne, menadžerske održivosti i održivost okoliša jer jedino preispitujući menadžment ljudskih resursa moguća je održiva globalna ekonomija
 10. Države, velika poduzeća i međunarodne institucije uzmu brigu o kvalitetnom obrazovanju za svako dijete na svijetu jer ljudski kapital je osnovni kapital cijelog čovječanstva;
 11. Ekonomske organizacije i civilne institucije ne budu mirne sve dok radnice ne budu imale iste mogućnosti kao i radnici jer, bez adekvatnih ženskih talenata, poduzeća i radna mjesta nisu potpuno autentična, ljudska i sretna mjesta.
 12. Tražimo na kraju zauzimanje sviju kako bi se približilo vrijeme koje je prorekao prorok Izaija: "On će biti sudac narodima, mnogim će sudit` plemenima, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat` mača protiv naroda nit` se više učit` ratovanju." (Iz 2,4)

Mi Mladi ne možemo više tolerirati da se uskraćuju resursi za škole, za našu sadašnjost i budućnost da bi se proizvodilo oružje i poticali ratovi potrebni za njegovu prodaju. Htjeli bismo ispričati našoj djeci da je rat u svijetu završio zauvijek.

Sve ovo - što mi već živimo na našem poslu i u našim načinima života - tražimo znajući da je jako teško i vjerojatno mnogi smatraju kao utopiju. Mi zapravo vjerujemo u proroštvo i zato možemo tražiti opet i opet, jer ono što se danas čini nemogućim, zahvaljujući našem trudu i našem nastojanju sutra će biti manje nemoguće. Vi odrasli koji držite uzde ekonomije i poduzeća napravili ste puno za nas mlade, ali možete još više. Naše vrijeme je preteško da ne bismo tražili nemoguće. Imamo povjerenja u vas i zato vas tražimo puno. Jer ako tražimo manje ne  bismo tražili dovoljno.

Sve ovo što tražimo najprije tražimo od sebe i zalažemo se živjeti najbolje godine naše snage i inteligencije da bi Franjina ekonomija bila što više sol i kvasac ekonomiji za sve.